Medicana International İzmir Hastanesi

0546 295 53 02

Osteoid Osteoma

Formu doldurun, en kısa sürede sorularınızı yanıtlayalım.

Küçük, iyi huylu kemik üreten bir tümördür. Tüm iyi huylu kemik tümörlerinin yaklaşık %10’unu oluşturur. Sıklıkla 5-25 yaş arasında görülür ve erkeklerde 3 kat daha sıktır. Sıklıkla uzuvlarda görülmekle birlikte omurga da etkilenebilmektedir. Sıklıkla 2 cm’den küçük tümörlerdir. Zonklayıcı, özellikle geceleri artan ve aspirin ya da ağrı kesici alımı ile azalan/geçen ağrılar tipiktir. Hastalarda eklem hareket kısıtlılıkları, büyüme bozuklukları ve ağrılı omurga eğrilikleri görülebilir.

 

Tanı hastanın öyküsü, klinik muayene ve radyolojk tanı yöntemleri ile konulur. Görüntüleme yöntemlerinde en hassas tetkik ince kesit bilgisayarlı tomografilerdir. 

 

Tedavi klinik takip/ilaç kullanımı, peruktan radyofrekans ablasyon, MR kılavuzluğunda yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason ve tümörün cerrahi olarak çıkarılmasını içermektedir.

RANDEVU FORMU