Sağlık

Omuz Protezi

Omuz protezi çeşitli sebeplerle oluşan ileri derecede artritin tedavisinde uygulanan bir yöntemdir. Burada temel amaç ağrının ortadan kaldırılması ve kişinin günlük hayatını idame ettirebilecek düzeyde uygun eklem hareket açıklığını elde etmektir.

            İleri derece osteoartrit, romatoid artrit, ileri yaşta görülenb bazı omuz kırıkları, avasküler nekrozlar,ileri yaşta tamir edilemeyecek düzeyde olan rotator manşet yırtıkları  omuz protezi yapılabilecek hasta gruplarını oluşturur. Kısmi(parsiyel) protez, total omuz protezi ve ters(reverse) omuz protezi çeşitleri bulunkatadır. Omuz patolojisinin değerlendirilmesi hangi cerrahinin yapılacağına karar vermede önemlidir. Tamir edilemeyecek düzeyde yırtılan ve buna bağlı olarak omuzda dejeneratif sürecin görüldüğü çoğunlukla ileri yaş grubunu oluşturan hastalarda ters(reverse) omuz protezi tercih edilmektedir. Bu sayede normalde omuz hareketinin önemli bir bileşeni olan rotator maşetin görevi sağlam olan deltoid kasa aktarılır ve omuz hareketi sağlanır.             Omuz protezi ameliyatında cerrahinin başarısında doğru endikasyon, doğru ameliyat tekniği, yüksek kalite implant kullanımı ve hasta uyumu çok önemlidir ve en az bu etkenler kadar ameliyat sonrasında fizik tedavi sürecinin de sonuç üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır.