Sağlık

Karpal Tünel Sendromu

Karpal tünel el bileği seviyesinde içerisinde median sinir ve 9 adet tendonun geçtiği dar bir kanaldır. Karpal tünel sendromu ise median sinirin butünel içerisinde sıkışıp basıya maruz kalmasına verilen isimdir. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere oranla daha fazladır. El ve el bileğini çok sık kulanan, tekrarlayıcı harekete maruz kalan ve ağır çalışan kişilerde görülme sıklığı daha fazladır. Kırık, diyabet, böbrek hastalığı, gebelik, hipotiroidi, menopoz, obezite de karpal tünel sendromu sebepleri arasındadır.

            Karpal tünel sendromunun en önemli belirtileri parmaklarda uyuşma, ağrı ve güçsüzlüktür. Hastanın gece uykudan uyandıran ağrı ve uyuşma, elini sallama ihtiyacı hissetme gibi şikayetleri olur. Elde ve parmaklarda şişlik hissi görülür. Karpal tünel sendromu teşhisi hastanın hikayesi, muayenesi EMG veya USG testi ile konulur.

            İleri düzey olmayan karpal tünel sendromunun tedavisi; ilaç, istirahat ateli, aktivite düzenlenmesi ve gerekli hallerde enjeksiyon tedavilerini içermektedir. İleri düzey karpal tünel sendromunun ise tedavisi cerrahidir. Cerrahi tedavi lokal/periferik blok anestezi ile yaklaşık 2 cm kesi yapılarak gerçekleştirilir. Hasta aynı gün evine elini zorlamadan normal hayatına dönebilir.